TENDER PLUS, s.r.o.


je profesionálna poradensko-konzultačná spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti verejného obstarávania.

Prvoradým cieľom našej práce je spokojnosť klienta. Základom sú kvalitne a efektívne poskytované služby v oblasti verejného obstarávania od prípravy cez realizáciu a spätnú kontrolu samotného procesu.

Naši konzultanti majú dlhoročné skúsenosti v riadení a realizácii procesu verejného obstarávania, príprave ponúk záujemcom vo verejnom obstarávaní, poskytovaní právneho poradenstva súvisiaceho s verejným obstarávaním, prípravou a auditmi žiadostí o účasť, ponúk a návrhov, poradenstvom pri tvorbe a vybavovaní revíznych postupov (žiadostí o nápravu, námietok, podnetov,...). Ponúkame profesionálny, flexibilný a osobný prístup riešenia požiadaviek klienta.

SLUŽBYSlužby pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov/iné subjekty podľa zákona o verejnom obstarávaní

 • príprava a realizácia procesu verejného obstarávania na kľuč,
 • odborné poradenstvo pre všetky činnosti vo verejnom obstarávaní,
 • kontrola postupov vo verejnom obstarávaní realizovaných inými subjektmi a spracovanie odborných stanovísk.


Služby pre uchádzačov a záujemcov

 • monitoring verejných obstarávaní,
 • objasňovanie podmienok účasti a súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní,
 • príprava žiadosti o účasť a príprava ponúk,
 • audit žiadosti o účasť a ponúk,
 • uplatňovanie revíznych postupov vo verejnom obstarávaní (žiadosť o nápravu, námietky),
 • audit zákaziek spolufinancovaných z prostriedkov EÚ pred podaním dokumentácie na administratívnu kontrolu na riadiaci orgán, resp. sprostredkovateľský orgán (SORO),
 • ostatné (napr. zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov, ...).


Služby pre ostatné subjekty

 • pre zahraničné firmy, ktoré chcú podnikať na Slovensku a v Českej Republike a uchádzať sa o verejné zákazky, poskytujeme komplexné služby (založenie spoločnosti, optimalizácia predmetu činnosti, analýza relevantného trhu, zastupovanie spoločnosti vo verejných obstarávaniach na území SR a ČR,...),
 • poskytujeme výkladové stanoviská k zákonu o verejnom obstarávaní.
KONTAKT


TENDER PLUS, s. r. o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava

Tel.: +421 917 611 070
E-mail: info@tenderplus.sk

crocothemes

© 2019 TENDERPLUS, s.r.o.